top of page
Produkti

NX je kompletno CAD/CAM/CAE rešenje. Namenjen je za najzahtevnije konstrukcije, naročito u radu sa kompleksnim površinama i izradi CAE proračuna...

 

Teamcenter je sveobuhvatna paleta end to end rešenja koja uvezuje sve resurse kompanije kroz praćenje životnog ciklusa proizvoda. Jednostavan za upravljanje podacima kao jednim izvorom inženjerskih podataka sa vrlo efikasnim proces menadžmentom. Predstavlja PLM rešenje za manje kompanije.

Tecnomatix je sveobuhvatna paleta digitalnih rešenja koja uvezuje sve proizvodne discipline sa inženjeringom od dizajna, simulacije, validacije do puštanja u proizvodnju.

familija integrisanih modularnih rešenja koja obuhvata:


Solid Edge sinhronom tehnologijom je kompletno history-free, feature-based 2D/3D CAD rešenje sa superiornim modeliranjem delova i skopova, kreiranja crteža i ugrađenom FEA analizom.

.

Femap
Femap je prepoznat kao vodeće svetsko CAD-nezavisno FEA rešenje. Obezbeđuje dostizanje izuzetno visokih performansi u inženjerskoj analazi.


CAM Express

CAM Express je prekonfigurisano CAM rešenje koje obezbeđuje visoko komforan rad pri mašinskoj obradi.

bottom of page