top of page

SOLID EDGE

Najkompletniji hibridni 2D/3D CAD sistem koji uz jedinstvenu SINHRONU TEHNOLOGIJU omogućuje brz dizajn kao i brze promene na delovima i sklopovima i to bez obzira na istoriju njihovog nastanka (odnosno CAD sistem u kome su izvorno urađeni).

 

Uz superiornost u modeliranju, jednostavnost korišćenja, kao i integrisano FEM okruženje Solid Edge se sa pravom nalazi na tronu vrhunskog CAD rešenja.

bottom of page